top of page
Caută

Deductibilitatea amortizării fiscale

Pentru mijloacele fixe amortizabile, deducerile de amortizare se determină fără a lua in calcul amortizarea contabilă.

* Pentru mijloacele de transport de persoane care au cel mult 9 scaune de pasageri, incluzând și scaunul șoferului, din categoria M1, astfel cum sunt definite în Reglementările privind omologarea de tip și eliberarea cărții de identitate a vehiculelor rutiere, precum și omologarea de tip a produselor utilizate la acestea RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 211/2003, cu modificările și completările ulterioare, cheltuielile cu amortizarea sunt deductibile, pentru fiecare mijloc de transport, în limita a 1.500 / lună. Sunt exceptate de la deductibilitatea limitată a amortizării fiscale mijloacele de transport care se înscriu în oricare dintre următoarele categorii:

  1. vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgență, servicii de pază și protecție și servicii de curierat;

  2. vehiculele utilizate de agenții de vânzări și de achiziții, precum și pentru test drive și pentru demonstrații;

  3. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru serviciile de taximetrie;

  4. vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plată, inclusiv pentru închiriere către alte persoane, transmiterea dreptului de folosință, în cadrul contractelor de leasing operațional sau pentru instruire de către școlile de șoferi.

În aplicarea celor de mai sus:

  • Ia momentul scăderii din gestiune a mijloacelor de transport din categoria M1, valoarea rămasă neamortizată este deductibilă în limita a 1.500 lei înmulțită cu numărul de luni rămase de amortizat din durata normală de funcționare stabilită de contribuabil potrivit Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe.

Valoarea care excede nivelului de deductibilitate este nedeductibilă la calculul rezultatului fiscal.

  • cheltuielile înregistrate ca urmare a casării unui mijloc fix cu valoarea fiscală incomplet amortizată sunt cheltuieli efectuate în scopul desfășurării activității economice, respectiv sunt cheltuieli deductibile fiscal la calculul rezultatului fiscal.

Prin casarea unui mijloc fix se înțelege operația de scoatere din funcțiune a activului respectiv, urmată de dezmembrarea acestuia și valorificarea părților componente rezultate, prin vânzare sau prin folosirea în activitatea curentă a contribuabilului.

Pentru mijloacele de transport marfă – autoutilitare – din categoria N1, valoarea rămasă neamortizată este deductibilă integral la calculul rezultatului fiscal.

Nota: În vederea analizei deductibilității amortizării fiscale la calculul rezultatului fiscal sau la calculul venitului net anual, regulile privind limitarea deducerii fiscale a amortizării trebuie respectate atât de către plătitorii de impozit pe profit, cât și de către persoanele fizice care desfășoară activități independente.

Acte normative:

Art. 28 alin. (14), (17) din Codul fiscal, pct. 29 și pct. 27 din norme

Art. 68 alin (4) lit. d) din Codul fiscal, pct. 7 (7) din norme

Sursa: http://www.finantearges.ro

0 afișări0 comentarii